PhDr. Jarmila Holášková, DiS.

Váš osobní terapeut a poradce

Přihlásit

„Omezují vás pouze zdi, které jste si sami postavili.“

 

Každý má v sobě potenciál změnit nebo vyřešit situaci, ve které se nachází. A já Vám pomůžu tento potenciál v sobě najít a co nejlépe ho využít ve Váš prospěch. Vždy se přizpůsobím Vašemu tempu, poradím, nabídnu možnosti řešení a upřímně sdělím, co si o dané situaci myslím a jaký je způsob nápravy.

Snažím se vidět každého člověka jako individualitu a akceptovat jeho jedinečnost a jeho svět. Důvěřuji ve schopnost člověka měnit se a nacházet dovednější strategie zvládání života a snažím se mu pro to vytvořit podmínky.

 

                  počítadlo.abz.cz